Najczęściej kupowane

PromocjeZobacz wszystkie

Wyszukiwarka akumulatorów

 

 

 PRZYCZYNY REKLAMACJI AKUMULATORÓW.

 

 

Do najczęstszych przyczyn reklamacji akumulatorów należą:

 

1. Zwarcie metalicznepowstaje w skutek zetknięcia się płyt różnoimiennych. Może nastąpić przez przebicie separatora lub zetknięcie się płyt z mostkiem. Ogniwo ze zwarciem  jest wyłączone z pracy a gęstość elektrolitu jest niska około 1,1 g/cm3. Napięcie w zwartym ogniwie jest równe 0 V. Napięcie spoczynkowe akumulatora jest o 1/6 niższe w przypadku akumulatorów 12V i o 1/3 niższe w przypadku akumulatorów 6V czyli o 2,13V na każdą zwartą cele.

Dla przykładu (akumulator 12V) 6 x 2,13V = 12,78V.

W akumulatorze z zwartą celą napięcie spoczynkowe będzie wynosiło

12,78V – 2,13V = 10,65V.

Należy brać pod uwagę stopień naładowania akumulatora. Powyższy przykład przedstawia w pełni naładowany akumulator do napięcie 12,78V. Często zdarza się, że akumulator z zwartym ogniwem ma napięcie spoczynkowe w granicach 10,2V – 10,5V.

 

2. Brak przejścia – nazywany inaczej przerwą. Taki rodzaj uszkodzenia akumulatora powstaje na skutek przerwy pomiędzy poszczególnymi ogniwami akumulatora w miejscu zgrzewu przez grodzie bądź w miejscu połączenia wyjść biegunowych – zacisków. Przy takim uszkodzeniu napięcie spoczynkowe akumulatora jest równe 0 V  lub przy obciążeniu zaczyna pulsować.

 

3. Spływ masy czynnej – zwany inaczej opadem masy spowodowany jest zużyciem akumulatora lub jego nieprawidłową eksploatacją. Opad masy spowodowany może być:

- przeładowaniem akumulatora (niesprawny alternator, podający zbyt wysokie napięcie do akumulatora)

- przeciążeniem (nieprawidłowo dobrany akumulator do pojazdu, uszkodzony rozrusznik lub niesprawny silnik, który pomimo tzw. kręcenia ciężko odpala)

- doprowadzaniem do temperatury elektrolitu powyżej 550C.

- nie doładowaniem akumulatora

Spływ masy czynnej charakteryzuje się zmętnieniem elektrolitu. Przybranie przez elektrolit barwy ciemnobrązowej oznacza spływ masy czynnej z płyt dodatnich. Elektrolit w kolorze szarym oznacza spływ masy z płyt ujemnych. Ten rodzaj uszkodzenia charakteryzuje się również słabym prądem rozruchowym. W akumulatorach bezobsługowych bez możliwości uzupełniania elektrolitu (brak możliwości otwarcia wieczka lub odkręcenia korków) trudno domowym sposobem stwierdzić opad masy czynnej. W akumulatorach starszej generacji było to możliwe przez ocenę koloru elektrolitu. Obecnie opad masy w akumulatorach bezobsługowych można stwierdzić przy pomocy specjalistycznego przyrządu B-200, którym dysponuje nasza firma.

 

4. Zamarznięcie akumulatora – a dokładnie zamarznięcie elektrolitu w akumulatorze na skutek jego rozładowania. Sytuacja taka może wystąpić ponieważ rozładowany elektrolit ma niską gęstość a jak wiemy składa się on z kwasu siarkowego i wody. W momencie niskiej jego gęstości kwas z elektrolitu przechodzi do płyt akumulatora i pozostaje woda. Elektrolit o prawidłowym stężeniu (1.28g / cm3) jest odporny na niskie temperatury ale woda już nie.

Sytuacja taka często występuje gdy np. w pojeździe pozostawiono załączone światła bądź inny odbiornik, który rozładował akumulator. Następnie uruchamiamy samochód przy pomocy kabli rozruchowych z innego akumulatora, robimy krótką trasę, podczas której akumulator nie zdążył się naładować i pozostawiamy samochód na mrozie. W skutek zamarznięcia akumulatora  uszkodzeniu ulega płyta. Zamarznięty akumulator należy odmrozić umieszczając go w ciepłym pomieszczeniu. Po rozpuszczeniu lodu można go ładować małym prądem, jednakże taki akumulator po krótkim czasie eksploatacji straci swoje parametry.


Należy wiedzieć, że temperatura zamarzania elektrolitu o gęstości 1,15 g/cm3 wynosi -15 0C a elektrolit o gęstości 1,10 g/cm3 zamarza w temperaturze – 9 0C.

 

5.Wybuch akumulatora – tak potocznie nazywany wybuch gazów w akumulatorze, który skutkuje rozerwaniem jego obudowy. Wybuch akumulatora w większości przypadków spowodowany jest niewłaściwą eksploatacją i może zostać wywołany przez:

 

a) niski poziom elektrolitu, poniżej górnej krawędzi płyty może doprowadzić do przeskoku iskry wewnątrz akumulatora

b) wystąpienie  podczas gazowania akumulatora iskry lub innego źródła ognia (iskra może powstać na skutek luźnej klemy, zwarcia biegunów akumulatora itp.)

c) niedrożność kanałów wentylacyjnych (nadmierne ciśnienie wewnątrz akumulatora).

Strona główna

W porównywarce: 0Opis produktu