Najczęściej kupowane

PromocjeZobacz wszystkie

Wyszukiwarka akumulatorów


Ochrona środowiska i opłata depozytowa.


Symbol przekreślonego kosza na śmieci, umieszczony na akumulatorze, oznacza, że nie powinny być one traktowane jako zwykłe odpadki gospodarstwa domowego. Stosując prawidłową utylizację baterii i akumulatorów zapobiega się potencjalnie negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia, Recykling przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych. Do odzysku (unieszkodliwienia) są zużyte elementy akumulatorów ołowiowych, niklowo-kadmowych oraz elektrolit.


Niestety akumulator ołowiowy, nie może być określony jako korzystny dla środowiska, ponieważ zawiera znaczne ilości niebezpiecznego dla środowiska ołowiu. Nikiel i kadm zawarte w akumulatorach niklowo-kadmowych i kwasowo-ołowiowych są materiałem trującym, dlatego w trosce o środowisko naturalne oraz respektując obowiązujące przepisy, punkty sprzedaży detalicznej akumulatorów zobowiązane są zgodnie z „Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej” (Dziennik Ustaw nr 63 poz. 639 z dnia 11.05.2001 r.) do:


Nieodpłatnego przyjęcia zużytego akumulatora ołowiowego (kwasowego) przy sprzedaży nowego. Natomiast w przypadku gdy kupujący nie dostarczy zużytego akumulatora ołowiowego (kwasowego) punkt sprzedaży zobowiązany jest pobrać opłatę depozytową w wysokości 30 zł za sztukę i potwierdzić jej pobranie na fakturze VAT lub paragonie fiskalnym. Opłata ta może zostać zwrócona gdy w terminie 30 dni od daty zakupu akumulatora ołowiowego (kwasowego) zostanie dostarczony zużyty akumulator kwasowy (ołowiowy). oraz przedłożona faktura VAT lub paragon fiskalny. Zwrot opłaty depozytowej potwierdza się na przedłożonej fakturze VAT lub paragonie fiskalnym.


Uwaga! Gdy zwrot pobranej opłaty depozytowej w punkcie zakupu nie jest możliwy (przerwa w działaniu, likwidacja) to zwrotu dokonuje najbliższy punkt zbiórki zużytych akumulatorów ołowiowych (kwasowych), wskazany przez importera lub dystrybutora. W takim przypadku zwrot opłaty depozytowej następuje w terminie 45 dni od daty zakupu.


Zużyty akumulator ołowiowy (kwasowy) lub pojedyncze ogniwo akumulatora ołowiowego (kwasowego) jest odpadem poużytkowym, gdyż zachowuje podstawowe elementy konstrukcyjne.

 

 


Strona główna

W porównywarce: 0Opis produktu