Najczęściej kupowane

PromocjeZobacz wszystkie

Wyszukiwarka akumulatorów

Regulamin

I.POSTANOWIENIA OGÓLE


1. Konkurs jest organizowany pod nazwą "KONKURS".
2. Organizatorem Konkursu jest firma PROFI - SYSTEM Witold Pierzyński posiadająca konto facebook pod o nazwie Akumulatory Orzesze.
3.Sponsorem nagród jest Organizator.
4. Konkurs przeprowadzany jest w Internecie na fanpagu facebook Akumulatory Orzesze.
5. Czas trwania konkursu od 29.03.2019 do 12.04.2019 włącznie.

 

 

II.WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE


1. Uczestnikiem Konkursu ("Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest fanem profilu Akumulatory Orzesze na portalu społecznościowym Facebook, oraz udostępni na swoim koncie niniejszy konkurs.
2.W konkursie może wziąć udział posiadacz konta na portalu społecznościowym Facebook z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13 roku życia jest zabronione.
3.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:


a) Osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status "Uczestnika" zgodnie z pkt II  podpunkt 1.
b) W komentarzu wysłać zdjęcie swojego motocykla, skutera, quada lub trójkołowca.

(zwycięzca będzie poproszony o pokazanie dowodu rejestracyjnego swojej maszyny w celu weryfikacji zdjęcia)

c) Osoba biorąca udział w Konkursie musi udostępnić post Konkursu na swoim koncie Facebook.

III. NAGRODY, PRZEBIEG KONKURSU, OGLOSZENIE WYNIKÓW


1. Nagrody w konkursie przyznawane są przez organizatora.
2. Nagrody nie mogą być wymieniane na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.
3. Ogłoszenie wyników następuje do 5 dni od zakończenia konkursu.
4. Zwycięzca zgłasza się do sponsora w celu ustalenia sposobu i terminu dostarczenia nagrody chyba że w opisie będzie zaznaczone inaczej.
5. Czas zgłoszenia się zwycięzcy to 7 dni roboczych.
6. Brak zgłoszenia, o którym mowa w pkt 5 jest równoznaczny z rezygnacja przez uczestnika z odbioru nagrody.
7. W celu odebrania i montażu nagrody uczestnik jest zobowiązany do wizyty w sklepie stacjonarnym Akumulatory Orzesze ul.Waryńskiego 21 43-180 Orzesze.

 

IV.ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych komentarzy, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje się w ciągu 24 h do usunięcia stwierdzono naruszenia.
2. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika w przypadku:
a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez posiadania jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13 roku życia,
b) udział w konkursie przy pomocy kilku kont, użytkownika na Facebooku,
c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,
d) używania odpowiedziach słów powszechnie uważanych za niedozwolone lub zamieszczenia innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich w tym Organizatora lub Partnera konkursu (sponsora).


3. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

 

V.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie danych niezbędnych do przekazania nagrody.
2.Przystępując do Konkursu i akceptują regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu i związku z wydaniem nagrody.

VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Organizator ma prawo do zmiany postanowień regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów.
Zmieniony regulamin obowiązuje od jego opublikowania na stronie fanpagu tj. Akumulatory Orzesze.
Organizator ma prawo zakończyć konkurs (anulować) i ma obowiązek poinformować o tym fakcie uczestników.

 

 


Strona główna

W porównywarce: 0Opis produktu